امنیت بانکداری الکترونیکی

امروزه از جمله پارامترهاي تأثيرگذار در انتخاب يك بانك براي مشتريان، كه خود به عاملي براي افزايش رقابت مابين بانك‌ها نيز مبدل شده ارايه خدمات الكترونيكي شبكه بانكي است. به عبارت ديگر مشتريان ترجيح مي‌دهند (به دليل مسايلي از جمله صرفه‌جويي در زمان و هزينه) كليه خدمات رايج بانكداري را بصورت الكترونيكي و البته با اطمينان كامل از امنيت آنها دريافت نمايند. در عين حال شبكه بانكي نيز علاوه بر آنكه مجبور است براي پاسخگويي به اين خواسته به حق مشتريان خود تلاش كند دغدغه حفظ امنيت و تأمين محرمانگي در كليه تراكنشها و ارايه سرويس‌ها به مشتريان را نيز دارد. در چنين شرايطي است كه موضوع راه‌كارهاي امن‌سازي بانكداري الكترونيك بسيار مهم تلقي شده و بايد براي آن تدبير مناسب انديشيده شود

راهنمایی های امنیتی

گالری عکس