امن سازي فرايندهاي دانشگاهي

يكي از مراكز مهمي كه جهش با شتابي به سمت ايجاد زيرساخت الكترونيك و البته ارايه خدمات الكترونيكي داشته‌اند دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي هستند. اين جهش تا آن جا مطرح شده كه نوع جديدي از دانشگاه با عنوان دانشگاه مجازي و خدمتي جديد مانند آموزش از راه دور شكل گرفته است. دانشگاه مجازي علاوه بر آن كه بايد به مقوله ايجاد و تقويت زيرساخت الكترونيك خود و توليد محتواي مناسب توجه داشته باشد بايد پيرامون مقوله امنيت زيرساخت و خدمات ارايه شده مبتني بر آن نيز بيانديشد. چراكه رشد فزاينده اقدامات خرابكارانه و اصولاً انگيزه بالقوه سرقت و دستكاري اطلاعات (با توجه به حيطه عمل دانشگاه مجازي و حساسيت قابل اعتناي اطلاعات آن) بحث امنيت خدمات و سرويس‌هاي دانشگاه مجازي را به بحثي بسيار مهم و ضروري مبدل مي‌نمايد. افزون بر مطالب فوق برخي از سرويس‌هاي اداري و معمول دانشگاه (كه مختص دانشگاه مجازي هم نيست) مانند نرم‌افزارهايي كه مثلاً در سيستم اتوماسيون اداري مورد استفاده قرار مي‌گيرد نيز بايد از دسترسي‌هاي غيرمجاز مصون بوده و اطمينان لازم در تامين امنيت كاربردهاي آنها وجود داشته باشد. در همين راستا بررسي راه‌كارهاي عملي و قابل اطمينان امن‌سازي سيستم‌هاي اطلاعاتي دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي، مهم و اجتناب ناپذير خواهد بود

راهنمایی های امنیتی

گالری عکس